เคมีกำจัดและป้องกัน แมลงสาบเยอรมัน,ตัวเรือด Safrotin MC

 

เคมีกำจัดและป้องกัน แมลงสาบเยอรมัน,ตัวเรือด Safrotin MC สารออกฤทธิ์ Propetamphos 20% MC

ป้องกันแมลงสาบเยอรมันและตัวเรือด นาน 3-6 เดือน อัตราผสม น้ำ 4 ลิตรต่อเคมี 125 CC/

ราคา 1 ขวด 5,885 บาท