กำจัดปลวกระบบเหยื่อ Nemesis

โดยบริษัทกำจัดปลวก Mini Bug กำจัดปลวก
 ระบบเหยื่อ Nemesis กำจัดปลวกอันดับ 1

Nemesis ระบบกำจัดปลวก แบบเหยื่อ กำจัดปลวกอันดับ 1 ในประเทศออสเตรเลียที่มีสารยับยั้งการลอกคราบของปลวก Chlorfluazuron 0.1% w/w และมีทั้งระบบเหยื่อแบบฝังดิน บนดิน และฝังในคอนกรีต ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานสากล ระบบเหยื่อ Nemesis ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารตกค้าง รองรับคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา กรุงเทพ นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต

ระบบเหยื่อ Nemesis ของ Mini Bug เป็นการกำจัดปลวกระบบเหยื่อที่สามารถฝังสถานีเหยื่อ (station) ลงในพื้นดินรอบตัวบ้าน และติดตั้งบนพื้นดินได้อีกด้วย โดยระบบเหยื่อ Nemesis ติดตั้งใต้ดินนั้นจะต้องติดตั้งสถานีแต่ละจุดห่างกันทุกๆ 4 เมตรและห่างจากตัวบ้านหรือตัวอาคาร 50 ซม. ภายในสถานีทุกจุดจะมีไม้เหยื่อจับเส้นทางเดินของปลวก 2 ชิ้น (Timber) ทางผู้เชี่ยวชาญก็จะทำการใส่เหยื่อ Nemesis Bait Martix เพื่อกำจัดปลวกให้ตายก่อนที่จะเข้าทำลายภายในบ้านหรืออาคาร

 

กำจัดปลวกระบบเหยื่อ

1. In ground station
สำหรับบ้านหรืออาคารภายนอกที่เป็นพื้นดินทั้งหมดเจ้าหน้าที่จะทำการฝังสถานี (station) ลงในพื้นดินรอบตัวบ้าน โดยสถานีแต่ละจุดห่างกันทุกๆ 4 เมตรและห่างจากตัวบ้านหรือตัวอาคาร 50 ซม. ภายในสถานีทุกจุดจะมีไม้เหยื่อจับเส้นทางเดินของปลวก 2 ชิ้น (Timber) ความสามารถของสถานี คือ สำหรับดักจับปลวกที่จะเข้ามาทำลายบ้านเราทางใต้ดินเพื่อเป็นจุดเช็ค (Morniter) เมื่อมีปลวกเดินผ่านมาจะเข้ามากัดกินไม้เหยื่อที่อยู่ในสถานีทำให้เจ้าหน้าที่ สามารถรับรู้ได้ทันทีว่ามีการรุกรานของปลวกแล้ว ทางผู้เชี่ยวชาญก็จะทำการใส่เหยื่อ Nemesis Bait Martix เพื่อกำจัดให้ปลวกตายก่อนที่จะเข้าทำลายภายในบ้านหรืออาคาร

กำจัดปลวกระบบเหยื่อ

 

 

2. In ground station concrete
สำหรับบ้านหรืออาคารภายนอกที่เป็นพื้นคอนกรีต เจ้าหน้าที่จะทำการเจาะพื้นคอนกรีตให้ทะลุถึงพื้นดิน โดยใช้เครื่องเจาะพื้นคอนกรีตกระบอกหัวเพชร (Corring) เมื่อทะลุถึงพื้นดินทำการใส่ไม้เหยื่อ (Timber) ลงในสถานีจำนวน 1 ชิ้นเพื่อจับเส้นทางทางการเข้ามารุกรานของปลวก โดยสถานีคอนกรีตแต่ละจุดจะห่างกันทุกๆ 4 เมตรห่างจากตัวบ้านหรือตัวอาคาร 50 ซม.

กำจัดปลวกระบบเหยื่อ

 

3. Above ground station
สำหรับภายในบ้านหรือตัวอาคารที่พบปลวกเข้าทำลาย นักวิชาการผู้เชียวชาญทำการวางเหยื่อ Nemesis Bait Matrix กำจัดปลวกทันทีโดยการวางเหยื่อวางเป็นกล่องหรือก้อนที่เห็นเหมาะสม สมควรกับพื้นที่ภายในเพื่อให้วรรณะปลวกงานนำอาหาร คือเซลลูโลส+สารยับยั้งการลอกคราบของปลวก (IGR) นำไปป้อนสมาชิกภายในรัง คือ วรรณะ ทหาร,นางพญา,ราชา,สืบพันธุ์รอง


กำจัดปลวกระบบเหยื่อกำจัดปลวกระบบเหยื่อ

 

 

***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก และ สำรวจพื้นที่ฟรี ! ***

        

Line ID : @minibug

                                                                                                                                     

 

กำจัดปลวกระบบเหยื่อ

 

Nemesis has been designed as a professional product, providing a safe non invasive answer to termite control. We have developed this state of the art system to give you-our clients’- peace of mind when you choose Nemesis to protect your most valuable asset. PCT continues to carry on research in it’s own right and in partnership with leading institutions to further develop and improve the Nemesis concept.

 

1. Termite facts
Termites are small soft bodied insects, which many people call “white ants”, however though they look similar, they are not related. There are hundreds of termite species in Australia, some are important recyclers of dead and decaying timber, others feed on grasses, only a few cause economic damage.

These species which cause the damage are subterranean termites, which travel through the soil, they constantly forage for and evaluate the size and quality of food resources as they seek out cellulose, the primary component of wood. They feed on fallen or dead timber and clean up the environment by recycling important nutrients. Unfortunately termites also consume large amounts of timber in houses, causing significant damage and can be in your home for several years with very few signs of activity.

Termites live and work together in large nests or colonies. The individual members (millions in some cases) work tirelessly so that the colony survives and flourishes. There are various castes of termites and the workload and responsibility is shared.

Reproductives (Queen, King & Alates) The King fertilizes the Queen. The Queen lays the eggs. Each year at certain favourable times (hot muggy days or before/after storms etc) millions of winged reproductives or alates are released from mature colonies to perpetuate the species. These may survive, pair up, mate and begin new colonies. In some species the Queen can live for more than 25 years and produce over 2000 eggs per day.

Workers The majority of termites are workers. Cream in colour, they build the nest, repair the nest, search for and obtain food, make the telltale covered mud shelter tubes, feed the colony members, look after the young and eat or bury the dead. These cause the damage.

Soldiers Compared to Workers these are few in number. They are responsible for the defense of the colony. Some have fierce fighting mouthparts whilst others squirt chemical weapons and adhesive ‘ropes’. Soldiers often sacrifice themselves to save the colony.

Surveys carried out by the CSIRO estimate that the risk of termite attack and damage is high. The statistical risk is that 1 in 3 houses will be attacked during the economic life of a house, bearing in mind most homeowner insurance policies do not cover termite damage.

 

2. What Should I do?
If you discover termite activity, don’t panic, do not disturb the termites, or reach for the spray can, (you will only kill those termites which come into contact with the spray not the colony). Call a professional pest manager. As a homeowner, we recommend you not attempt to treat the problem yourself because:

 

3. Namesis - The System
Nemesis can only be installed by professional pest managers; PCT supports only those professionals who have completed the Nemesis accreditation course and who install the system in accordance with the Nemesis manual. PCT recognizes that you require safe effective solutions to termite problems; as a responsible company with your interests at heart, we provide a professional outcome in tandem with your chosen contractor.

 

 

a) Baiting Live Termites: The attractive easy to feed on Nemesis Termite Bait can be immediately placed onto or into timbers where termites are found feeding, using above ground stations. The termites quickly

feed on the Nemesis Termite Bait, taking it back to the nest. The termites cannot detect that the bait is slowly affecting their ability to grow and develop. The insect growth regulator active ingredient Chlorfluazuron - also stops the termite colony being able to reproduce. Nemesis Termite Bait is replenished or refreshed periodically in order to facilitate bait uptake. Active stations are regularly inspected and replenished as required approximately every 3 weeks. The termite colony loses whole generations of replacement members and gradually declines and finally collapses. The effects of the Nemesis Termite Bait are visible and can be tracked. This means that the termite colony elimination can be reliably determined. The termite’s natural habits, food preferences, energy saving and feeding behaviour are all used against the colony.

b) Detecting & Aggregating Termites: If live termites cannot be located, special inground monitoring stations can be placed either in the soil, through concrete or under pavement at strategically important points around a building. These stations can be inspected on a regular basis with the inspections tailored for intervals of approximately 8 – 12 weeks or so. It is strongly recommended that regular 3 monthly or 6 monthly house inspections are also carried out by your professional pest manager if your house/property is at moderate to high risk.

c) Termite Monitoring: When the termite colony has been eliminated, the bait is removed and new timber interceptors are put into place. The monitoring system then continues to provide an opportunity to detect termites foraging in the soil close to structures and in many cases before serious levels of damage occur. The Nemesis system can take several months to completely eliminate a termite colony. However it can drastically reduce the rate of wood consumption by the colony within 4-6 weeks after the colony begins to consume the termite bait.

d) Additional system features: The bait system features stations that are opened by a special tool. The active ingredient of the Nemesis Termite Bait System is ecurely contained below ground. The active ingredient has extremely low toxicity to pets and humans. Low profile station reduces risk of tripping hazard 

 

บริษัทกำจัดปลวก มาตรฐานระดับสากลให้บริการด้วยระบบเหยื่อ Nemesis กำจัดปลวก อันดับ 1 ในออสเตรเลีย ปลอดภัย สำรวจฟรี! กรุงเทพและต่างจังหวัด

***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก และ สำรวจพื้นที่ฟรี ! ***