การติดตั้งเหยื่อ NEMESIS

ผลงานการกำจัดปลวก

กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ Nemesis อันดับ 1 จากออสเตเรีย

***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก พร้อม สำรวจพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด ฟรี ***

มีสาขา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

กดโทร>>       

Line ID : @minibug

กรณีฉุกเฉินทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง 


หลักการสังเกตุพฤติกรรมการกินเหยื่อของปลวกตั้งแต่ การเริ่มวางเหยื่อกำจัดปลวกจนถึงการล่มสลาย

ของปลวกชนิดทำลายบ้านสายพันธุ์ Coptotermes gestroi

กำจัดปลวกระบบเหยื่อ

 

1. (ติดตั้ง) ภาพการวางเหยื่อระบบ เน เมซิส (Nemesis) กำจัดปลวก จากภาพเป็นลักษณะการวางเหยื่อเป็นก้อนหรือเป็นกล่องทับเส้นทางเดินของปลวก หรือบริเวณเนื้อไม้ที่ถูกปลวกเข้าทำลาย

  • การวางเหยื่อกำจัดเป็นกล่องหมายถึง บริเวณที่เป็นเส้นทางเดินของปลวกหรือ บริเวณที่ปลวกกำลังกัดกินเนื้อไม้อยู่ลักษณะผิวเรียบสามารถวางกล่องได้
  • การวางเหยื่อกำจัดเป็นก้อน หมายถึง บริเวณที่เป็นเส้นทางเดินของปลวกหรือบริเวณที่ปลวกกำลังกัดกินเนื้อ ไม้อยู่ลักษณะเป็นช่องแคบๆที่กล่องไม่สามารถเขาไปวางได้จึงต้องติดเป็น ลักษณะก้อนแทนเพื่อให้เข้ากับพื้นที่ได้

กำจัดปลวกระบบเหยื่อ

2. (ครั้ง ที่ 1) 2 สัปดาห์ จากภาพหลังจากที่วางเหยื่อกำจัด  2 สัปดาห์ ปลวกงานเข้ากินเหยื่อ 100% ในการวางเหยื่อกำจัดแต่ละจุดนั้นคิดเป็นประมาณ 100% หากจุดใดก็ตามที่ปลวกกินเหยื่อประมาณ 70-100% ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเพิ่มเหยื่อก้อนใหม่ทันทีเพื่อไม่ให้ขั้นตอนการกิน เหยื่อของปลวกเกิดการสะดุด หลังจากนี้ปลวกจะเริ่มลอกคราบไม่ออกและเกิดอาการอ่อนแอ

กำจัดปลวกระบบเหยื่อ

3. (ครั้ง ที่ 2) 4 สัปดาห์ จากภาพที่1 พบว่าปลวกงานและปลวกทหารตัวขาวและบางตัวตาย และจะพบว่ามีจำนวนปลวกทหารมากกว่าปลวกงานและจะสังเกตเห็นว่าบริเวณที่มีซาก ปลวกตายจะเริ่มเกิดเชื้อราสีขาวๆ จากภาพที่2 พบว่าจะไม่เห็นปลวกงานแล้วจะพบปลวกทหารและสืบพันธุ์รองเป็น วรรณะสุดท้ายของรังและรังใกล้จะล่มสลาย

กำจัดปลวกระบบเหยื่อ

4. (ครั้ง ที่ 3) สัปดาห์ที่ 6 จากภาพซ้ายไปขวาพบว่าในสัปดาห์ที่6 ปลวกตายจะเห็นได้ว่าบริเวณที่วางเหยื่อกำจัดจะพบซากตัวปลวกและหัวปลวก ตายเป็นจำนวนมาก

กำจัดปลวกระบบเหยื่อ

5. (ครั้ง ที่ 4) สัปดาห์ที่ 8 จากภาพในสัปดาห์ที่8 นี้พบว่าบริเวณที่วางเหยื่อกำจัดปลวกที่มีซากปลวกตายจำนวนมากจะพบว่ามีเชื้อ ราสีน้ำตาลและสีขาวเกิดขึ้น 

สรุป :  ผลจากการวางเหยื่อกำจัดปลวกรังนี้ ด้วยระยะเวลาการกำจัด 2เดือนถึง2เดือนครึ่ง ถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำจัดของระบบเหยื่อ เนเมซิส (Nemesis Bait System)และยังมีผลประกอบการยืนยันการกำจัดข้างเคียงอีก เช่น ปริมาณการกินเหยื่อ 100% การพบว่าปลวกงานเริ่มตัวขาวขุ่นเคลื่อนไหวช้าลงลอกคราบไม่ออก,พบปลวกวรรณะ ทหารมากกว่าปลวกงาน,พบวรรณะสืบพันธุ์รอง,พบซากปลวกตายและพบเชื้อราาวกับ เชื้อราสีน้ำตาล ดังนั้นจึงขอยืนยันการกำจัด (Colony Eliminate)