***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก พร้อม สำรวจพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด ฟรี ***

มีสาขา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

         

Line ID : @minibug

กรณีฉุกเฉินทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง 

***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก และ สำรวจทุกพื้นที่ ฟรี ***

มีสาขา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

     

 

บริษัทกำจัดปลวก มาตรฐานระดับสากลให้บริการด้วยระบบเหยื่อ Nemesis กำจัดปลวก อันดับ 1 ในออสเตรเลีย ปลอดภัย สำรวจฟรี! กรุงเทพและต่างจังหวัด

***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก และ สำรวจทุกพื้นที่ ฟรี ***

มีสาขา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

        

Line ID : @minibug


 

 


  • ชีววิทยาของปลวก ปลวก เป็นแมลงสังคมชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในอันดับ lsoptera มีชีวิตความเป็นอยุ่ที่ซับซ้อน แบ่งเป็น 3 วรรณะมีรูปร่างและหน้าที่ที่แตกต่างกันชัดเจน คือ 1. วรรณะปลวกงานมีหน้า...

  • พฤติกรรมการหาอาหาร สามารถพบมดออกหาอาหารได้ทั้งกลางวันและกลางคืนพบทั้งในบ้านโดยอาหารอาจ เป็นสิ่งที่คุณรับประทานอยู่ ความสำคัญทางการแพทย์ 1.กัดด้วยกราม2.ต่อยด้วยเหล็กในที่อยู่ที...

  • หนูเลือกกินอาหารที่ไม่เน่าเสียและยังคงสภาพดี สามารถพัฒนาการเข็ดขยาดเหยื่อได้มีอาณาบริเวณของตนเองรู้จักแหล่งน้ำ และอาหารดีมีเส้นทางเดินที่ไปได้ไกล แต่มักเลาะตามกำแพงกล่องใสของกระสอ...

  • 1.แมลงสาบอเมริกัน(American cockroacn) ลำตัว : สีน้ำตาลแดง มันวาวปีก : ยาวถึงปลายของส่วนท้อง สีน้ำตาลแดงตลอดทั้งปีกไม่มีแถมสีเหลืองที่ขอบปีกหนวด : เรียวและยาวกว่าลำตัวขนาดตัวเมีย...

  • ยุง (mosquitoes) ในโลกนี้มียุงมากกว่า 4,000 ชนิด ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ Culicidae อันดับ Dipteraยุงบางชนิดเป็นพาหะนำโรคมา...

  • จิ้งจก - ไข่ 40-45 วัน - ตัวอ่อน 3 เดือน - วัยเจริญพันธุ์ 3-5 ปี - การควบคุมในเชิงป้องกัน คือ การลดช่องทางเสี่ยง เช่น ประตูทางเข้า - ออก - การใช้สารเคมี - การใช้กับดักแผ่นกาวสำเร...

***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก และ สำรวจพื้นที่ฟรี ! ***

        

Line ID : @minibug