กำจัดมด

กำจัดมด

พฤติกรรมการหาอาหาร

สามารถพบมดออกหาอาหารได้ทั้งกลางวันและกลางคืนพบทั้งในบ้านโดยอาหารอาจ เป็นสิ่งที่คุณรับประทานอยู่

ความสำคัญทางการแพทย์

 1. กัดด้วยกราม
 2. ต่อยด้วยเหล็กในที่อยู่ที่ปลายท้องของมดงานแล้วปล่อยน้ำพิษลงในรอยแผลที่ต่อย
 3. เกิดการติดเชื้อซ้ำ(Secondary Infection)เกิดเป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง
 4. เกิดการปนเปื้อนในอาหาร

การควบคุม ป้องกัน และกำจัดมด

การควบคุม ป้องกันและกำจัดมด ถ้าต้องการให้ได้ผลดีต้องทราบชนิดลักษณะ อุปนิสัย ชีวประวัติและความเป็นอยู่ต่างๆเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วย 1.การควบคุมมดโดยใช้วิธีกล ใช้มือบี้,ไม้กวาด,ไฟเผา 2.การควบคุมมดโดยการปรับสภาพ แวดล้อม ไม่ให้มีอาหาร,ไม่ให้มีที่เหมาะสมสำหรับมดมาทำรัง 3.การควบคุมมดโดยใช้วัตถุอันตราย 4.การควบคุมมดโดยใช้วิธีผสมผสาน(Integrated Pest Management)

หลักในการเลือกใช้สารเคมี

 1. สารเคมีนั้นควรมีประสิทธิภาพสูง
 2. เป็นพิษต่ำต่อคน สัตว์อื่นๆ
 3. ต้องมีความคงตัวและสามารถตระเตรียมได้ง่าย
 4. ไม่ติดไฟง่ายและไม่มีกลิ่นเหม็น
 5. ไม่มีคุณสมบัติกัดกร่อนและเปรอะเปื้อนหลังจากการใช้
 6. รูปแบบของวัตถุอันตรายนั้น ต้องมีความเหมาะสมกับสถานที่ที่จะใช้
 7. ต้องใช้ตามความเข้มข้นที่เหมาะสมตามที่ฉลากแนะนำ

การประเมินสถานการณ์ของมดหลังการดำเนินการควบคุม

การประเมินสถานการณ์ของมดหลังจากที่เราได้ดำเนินการควบคุมตามหลักการบูรณาการ (Integrated Management)ดังกล่าวแล้ว จะช่วยให้เราได้ทราบว่าวิธีการต่างๆ ที่เราเลือกนำมาใช้นั้นมีความถูกต้อง เหมาะสมเพียงไร สามารถลดปริมาณของมดจนถึงระดับที่เราพอใจ

วิธีกำจัด มด

สำรวจภายในและภายนอกเพื่อหาเส้นทางเดินของมดและสายพันธุ์ของมด ภายในบ้านทำการวางเหยื่อกำจัดมดโดย มดละเอียด ( มดเหม็น ) ทำการวางเจลน้ำเชื่อมกำจัด ส่วนมดกินซากและเศษอาหาร เช่น มดดำ มดคันไฟ มดคัน ทำการเหยื่อชนิดผง ภายนอกบ้านทำการสเปรย์สารเคมีรอบๆบ้าน เช่น แนวตัวบ้าน แนวรั้ว แนวต้นไม้ ถังขยะ เพื่อกำจัดและป้องกันมดก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน

หากบ้านที่ท่านรักต้องผจญกับแมลงและหนูต่างๆเหล่านี้แล้ว

เราขอเชิญท่านโทรมาปรึกษาพูดคุยกับเราได้ก่อนนะคะ ปรึกษาฟรี! โทร. 02-589-0811, FAX : 02-589-1142

***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก พร้อม สำรวจพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด ฟรี!! ไม่มีวันหยุด ***

มีสาขา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

กดโทร>>     


กรณีฉุกเฉินทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง