มด

กำจัดมด

พฤติกรรมการหาอาหาร

สามารถพบมดออกหาอาหารได้ทั้งกลางวันและกลางคืนพบทั้งในบ้านโดยอาหารอาจ เป็นสิ่งที่คุณรับประทานอยู่

 

ความสำคัญทางการแพทย์

1.กัดด้วยกราม
2.ต่อยด้วยเหล็กในที่อยู่ที่ปลายท้องของมดงานแล้วปล่อยน้ำพิษลงในรอยแผลที่ต่อย
3.เกิดการติดเชื้อซ้ำ(Secondary Infection)เกิดเป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง
4.เกิดการปนเปื้อนในอาหาร

 

การควบคุม ป้องกัน และกำจัดมด

การควบคุม ป้องกันและกำจัดมด ถ้าต้องการให้ได้ผลดีต้องทราบชนิดลักษณะ อุปนิสัย ชีวประวัติและความเป็นอยู่ต่างๆเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วย

1.การควบคุมมดโดยใช้วิธีกล ใช้มือบี้,ไม้กวาด,ไฟเผา
2.การควบคุมมดโดยการปรับสภาพ แวดล้อม ไม่ให้มีอาหาร,ไม่ให้มีที่เหมาะสมสำหรับมดมาทำรัง
3.การควบคุมมดโดยใช้วัตถุอันตราย
4.การควบคุมมดโดยใช้วิธีผสมผสาน(Integrated Pest Management)

 

หลักในการเลือกใช้สารเคมี

1.สารเคมีนั้นควรมีประสิทธิภาพสูง
2.เป็นพิษต่ำต่อคน สัตว์อื่นๆ
3.ต้องมีความคงตัวและสามารถตระเตรียมได้ง่าย
4.ไม่ติดไฟง่ายและไม่มีกลิ่นเหม็น
5.ไม่มีคุณสมบัติกัดกร่อนและเปรอะเปื้อนหลังจากการใช้
6.รูปแบบของวัตถุอันตรายนั้น ต้องมีความเหมาะสมกับสถานที่ที่จะใช้
7.ต้องใช้ตามความเข้มข้นที่เหมาะสมตามที่ฉลากแนะนำ

 

การประเมินสถานการณ์ของมดหลังการดำเนินการควบคุม

การประเมินสถานการณ์ของมดหลังจากที่เราได้ดำเนินการควบคุมตามหลักการบูรณาการ (Integrated Management)ดังกล่าวแล้ว จะช่วยให้เราได้ทราบว่าวิธีการต่างๆ ที่เราเลือกนำมาใช้นั้นมีความถูกต้อง เหมาะสมเพียงไร สามารถลดปริมาณของมดจนถึงระดับที่เราพอใจ

 

 

วิธีกำจัด มด

สำรวจภายในและภายนอกเพื่อหาเส้นทางเดินของมดและสายพันธุ์ของมด ภายในบ้านทำการวางเหยื่อกำจัดมดโดย มดละเอียด ( มดเหม็น ) ทำการวางเจลน้ำเชื่อมกำจัด ส่วนมดกินซากและเศษอาหาร เช่น มดดำ มดคันไฟ มดคัน ทำการเหยื่อชนิดผง ภายนอกบ้านทำการสเปรย์สารเคมีรอบๆบ้าน เช่น แนวตัวบ้าน แนวรั้ว แนวต้นไม้ ถังขยะ เพื่อกำจัดและป้องกันมดก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน

หากบ้านที่ท่านรักต้องผจญกับแมลงและหนูต่างๆเหล่านี้แล้ว เราขอเชิญท่านโทรมาปรึกษาพูดคุยกับเราได้ก่อนนะคะ 

ปรึกษาฟรี! โทร. 02-589-0811, FAX : 02-589-1142

 

 

 

 

***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก พร้อม สำรวจพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด ฟรี ***

มีสาขา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

กดโทร>>     


กรณีฉุกเฉินทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง