กำจัดจิ้งจก

กำจัดจิ้งจก 

จิ้งจก

  • ไข่ 40-45 วัน
  • ตัวอ่อน 3 เดือน
  • วัยเจริญพันธุ์ 3-5 ปี
  • การควบคุมในเชิงป้องกัน คือ การลดช่องทางเสี่ยง เช่น ประตูทางเข้า - ออก
  • การใช้สารเคมี
  • การใช้กับดักแผ่นกาวสำเร็จรูป
  • วิธีอื่นๆ เช่น การใช้ศัตรูธรรมชาติ

 


 

***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก พร้อม สำรวจพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด ฟรี ไม่มีวันหยุด***

มีสาขา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

กดโทร>>     

กรณีฉุกเฉินทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง