หนู

กำจัดหนู

 

หนูเลือกกินอาหารที่ไม่เน่าเสียและยังคงสภาพดี สามารถพัฒนาการเข็ดขยาดเหยื่อได้มีอาณาบริเวณของตนเองรู้จักแหล่งน้ำ และอาหารดีมีเส้นทางเดินที่ไปได้ไกล แต่มักเลาะตามกำแพงกล่องใสของกระสอบธัญพืชกินอาหารในบริเวณเดิมๆ

- ดื่มน้ำวันละ 15–30 มิลลิลิตร
- หนู 1ตัวทิ้งขน 1,000,000 เส้น/ปี
- ขับถ่ายมูล 25,000 ก้อน/ปี
- ปัสสาวะ 2.5 ลิตร/ปี

หนูสามารถส่งเสียงและรับฟังเสียงที่มีความถี่สูง 45Khz หรือ Ultrasound การมองเห็นภาพต่างๆของหนูไม่ดีนักเมื่อเทียบกับสายตามนุษย์(ขาว-ดำ)เป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำและดำน้ำได้เป็นอย่างดีกระโดดได้สูงถึง 1 เมตร ไกลถึง 1.2 เมตร จากพื้นที่ราบกระโดดจากพื้นที่สูง 5-15 เมตร ลงสู่พื้นล่างได้อย่างปลอดภัยและไกลอย่างน้อย 2 เมตร

หนูที่ทำความเสียหายและนำเชื้อโรคมาสู่คน

1.หนูนอร์เวย์

หนูท่อ หนูขยะ หนูท่าเรือ หนูเลา
อุปนิสัย : ดุร้าย ก้าวร้าว
อาหาร : อาหารที่มนุษย์บริโภคทุกชนิดรวมทั้งเศษเหลือที่ยังคงสภาพดี
แหล่งอาศัย : ขุดรูในดินใต้กองขยะโพรงดินใต้พื้นอาคารที่มีรอยแตกท่อระบายน้ำเสียอยู่รวม เป็นสังคมแบบมีลำดับชั้นจ่าฝูงมักเป็นเพศผู้

2.หนูจี๊ด

แหล่งอาศัย : ในบ้าน ห้องครัว ตามตู้ ลิ้นชัก โรงเก็บ
อาหาร : ผลไม้ เมล็ดธัญพืช เนื้อสัตว์แห้ง
นิสัย : ชอบปีนป่ายหลีกลี่ยงการต่อสู้กับหนูชนิดอื่นๆไม่ชอบอยู่รวมเป็นกลุ่ม

3.หนูท้องขาวบ้าน

หนูหลังคา หนูเรือ
แหล่งอาศํย : ตามต้นไม้ หลังคาบ้าน ตามกองวัสดุที่ไม่ใช้
อาหาร : ผลไม้ เมล็ดพืช ฯลฯ
อุปนิสัย : หลีกลี่ยงการต่อสู้กับหนูชนิดอื่นๆไม่ชอบอยู่รวมเป็นกลุ่มใหญ่

การป้องกันและกำจัด
1.กำจัดวัชพืชบริเวณนาข้าว ไร่ สวนจะทำให้หนูไม่มีที่อยู่อาศัยและแหล่งหลบซ่อนจากศัตรูธรรมชาติของหนูชนิดต่างๆ เช่น นกฮูๆก นกแสก เหยี่ยว เป็นต้น
2.การดักหนูจะใช้กรงดักหรือกับดักที่สามารประดิษฐ์ได้เองจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ปี๊บน้ำมันวางดักตาทางเดินหนู ควรดักก่อนฤดูแล้งก่อนการปลูกข้าวหลายๆ ครั้ง จะเป็นการช่วยลดประชากรหนูลงได้
3.การขุดหนูเป็นการกำจัดหนูที่มีประสิทธิภาพคือ สามารถกำจัดหนูได้ทั้งรัง
4.การล้อมตีวิธีนี้สามารถทำได้บริเวณที่มีหญ้าขึ้นรก และมีน้ำชื้นแฉะโดยการใช้รถไถนาเดินตามวนเป็นวงกลมให้แคบเข้ามาจุดศูนย์กลางและมีคนคอย ดักตีหนูที่หนีออกนอกวงล้อมก่อนการเตรียมดินปลูกพืชในฤดูกาลต่อไป

การใช้สารเคมี

1.ก่อนการปลูกข้าวใช้สารเคมีชนิดออกฤทธิ์เร็ว เช่น ซิงค์ฟอสไฟด์ 80% ผสมกับอาหารหรือเหยื่อที่หนูชอบกิน เช่น ปลายข้าวเปลือกในอัตราส่วนสารเคมี 1ส่วนผสมเหยื่อ 100 ส่วนโดยน้ำหนักหรือใช้ซิงค์ฟอสไฟด์ 2% B(ฟาสคิล)ที่อยู่ในรูปเหยื่อพิษสำเร็จรูปเป็นก้อนๆ นำเหยื่อพิษไปวางตามคันนาในบริเวณที่สำรวจพบร่องรอยหนูในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ 1 ถุงหรือหนึ่งก้อนตามชนิดของเหยื่อพิษ โดยวางเป็นจุด ห่างกันจุดละ 5-10 เมตร
2.สารเคมีออกฤทธิช้า เช่น โบรไดฟาคูม(คลีแร็ต)โฟคูมาเฟน(สะตอม)โบรมาดิโอโลน(เส็ด)เป็นสารเคมีที่หนูกินเพียงครั้งเดียว ตายก็สามารถใช้กำจัดหนูก่อนการปลูกข้าวได้เป็นสารเคมีที่อยู่ในเหยื่อพิษสำเร็จรูปเป็นก้อนหรือ บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก นำไปวางตามคันนาหรือตามร่องรอยของหนูที่พบเป็นจุดห่างกันประมาณ 5-10เมตร
3.การใช้สารเคมีระหว่างปลูกข้าวระยะข้าวกำลัเจริญเติบโตควรใช้สารเคมีชนิดออกฤทธิ์ช้า เช่น โบรไดฟาคูม โบรมาดิโอโลน โฟคูมาเฟน ที่อยู่ในรูปของเหยื่อพิษสำเร็จรูปนำไปวางบริเวณตามข้างๆ คันนาหรือบริเวณที่พบร่องรอยของหนูเป็นจุดๆละ 1 ถุงหรือก้อนห่างกันจุดละ 5-10 เมตร เดือนละ 1 ครั้ง ประมาณ 3 ครั้งตลอดฤดูการเพาะปลูกก็เพียงพอต่อการควบคุมประชากรของหนูได้

 

 

วิธีกำจัดหนู

ทำการสำรวจภายในร้านเละนอกร้านหาที่อยู่อาศัยของหนูหรือร่องรอยของหนู เช่น รูหนู,มูลหนู,กลิ่นฉี่หนู เมื่อสำรวจจนพบแล้วก็จะทำการวางเหยื่อกำจัดหนู โดยแยกการใช้เครื่องมือเป็น 2 ลักษณะ คือ ภายในจะทำการวางเหยื่อพิษในถาดกาว ส่วนด้านนอกรอบๆจะทำการวางกล่องใส่เหยื่อพิษโดยแต่ละจุดจะห่างกัน 8 เมตร สำหรับเครื่องมือการกำจัดหนูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในกรณีที่กำจัดหนูแล้วประชากรไม่ลดลง หรือเหยื่อกำจัดไม่ลดลง หรือพบซากหนูตายจำนวนน้อยแสดงให้เห็นว่าหนูเริ่มรู้ เครื่องมือที่จะสลับกันใช้ เช่น กับดักตีตาย,กรงดักหนู,ถาดกาวและอาหารพิษที่นำมาวางก็จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปร่างและสีด้วยเช่น อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า,ก้อนกลมๆ,วงรี, เปลี่ยนเป็นสีฟ้า,สีชมพู เพื่อไม่ให้หนูจำได้

วิธีการสังเกตุว่าหนู เริ่มลดลงและเข็ดขยาด

  • ปริมาณเหยื่อลดลงในช่วง 3 วันแรก ประมาณ 3 ครั้ง
  • เห็นหนูเริ่มเคลื่อนไหวช้าลงไม่กินอาหาร
  • พบซากหนูตาย
  • ได้กลิ่นเหม็นของซากหนู
  • ไม่ได้ยินเสียงหนูร้อง,กัดกัน,และวิ่งเสียงดัง
  • ร่องรอยทางหนูใช้เดินและนำอาหารออกไปกิน จะไม่สะอาดหรือเป็นทางไม่สะดวกเริ่มมีวัชพืชหรือเศษวัสดุต่างๆ เข้ามาปิดทับเส้นทางการสัญจรของหนู
  • ประมาณ 80-90 % หนูจะตายและเข็ดขยายหนีจากร้านไป ในระยะเวลา ประมาณ 20 วัน แต่ทั้งนี้ถ้าหนูมีขนาดรังใหญ่หรือประชาการมากเวลาการกำจัดก็จะยืดออกไปอีก
  • เมื่อประชากรหนูตายและย้ายที่อยู่อาศัยแล้วก็จะเป็นการป้องกันประชากรรังใหม่ ของหนูเข้ามาอีก คือ เข้ามาเพิ่มเหยื่อทุกๆ 1 เดือน เพราะโดยธรรมชาติของหนูบริเวณไหนมีแหล่งอาหารจะต้องมีผู้ครอบครองชุดใหม่ทันที

หากบ้านที่ท่านรักต้องผจญกับแมลงและหนูต่างๆเหล่านี้แล้ว

เราขอเชิญท่านโทรมาปรึกษาพูดคุยกับเราได้ก่อนนะคะ 

ปรึกษาฟรี! โทร. 02-589-0811, FAX : 02-589-1142

 

 

 

                                      

***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก พร้อม สำรวจพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด ฟรี ***

มีสาขา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

กดโทร>>     

กรณีฉุกเฉินทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง