กำจัดปลวกระบบเคมี

กำจัดปลวกระบบเคมีโดย บริษัทกำจัดปลวก Mini Bug

บริการฉีดปลวกด้วยเคมีกำจัดปลวก

 
นอกจากบริการกำจัดปลวกด้วย Nemesis ระบบเหยื่อกำจัดปลวกแล้ว บริษัท Mini Bug บริการกำจัดปลวกด้วยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดปลวก สามารถเป็นการฉีดกระตุ้นควบคู่ไปกับการใช้เหยื่อกำจัดปลวกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการ ฉีดพ่นกำจดปลวกลงดิน ใต้ดิน ฉีดอัดในท่อกำจัดปลวก และบริเวณพื้นคอนกรีต โดยสารเคมีที่เราใช้ในการฉีดกำจัดปลวกทุกตัวนั้นผ่านการรับรองมาตรฐานการขึ้นทะเบียน อย. และมาตรฐานสากล

 

***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก พร้อม สำรวจพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด ฟรี ***

มีสาขา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

         

Line ID : @minibug

กรณีฉุกเฉินทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง 

 

***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก พร้อม สำรวจพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด ฟรี ***

มีสาขา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

กดโทร>>       

 

กรณีฉุกเฉินทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง