ภาพการฝังสถานีลงในดินกำจัดเเละป้องกันปลวก (Station)

ผลงานการติดตั้งสถานีกำจัดปลวกระบบเหยื่อ Nemesis แบบฝังใต้ดิน

การติดตั้งสถานีกำจัดปลวกระบบเหยื่อ Nemesis ฝังใต้ดิน (Station)

กำจัดปลวกระบบเหยื่อ Nemesis ระบบกำจัดปลวกอันดับ 1 ในประเทศออสเตรเลีย สถานีเหยื่อกำจัดปลวกสามารถติดตั้งได้ทั้งใต้ดิน บนดิน และฝังในคอนกรีต ระบบกำจัดปลวก Nemesis กำจัดปลวกได้ยกรัง กำจัดปลวกได้ถาวร เนื่องจาก Nemesis มีสารยับยั้งการลอกคราบของปลวก Chlorfluazuron 0.1% w/w ทำให้ปลวกหยุดการเจริญเติบโต และยังมีสารเคมีตกค้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์เลี้ยงและเด็กในบ้าน

บริษัทกำจัดปลวก มินิบั๊ค (Mini Bug) ให้บริการกำจัดปลวก กำจัดแมลงทั่วประเทศ กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ เชียงราย สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต

***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก พร้อม สำรวจพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด ฟรี ***

มีสาขา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

         

Line ID : @minibug

กรณีฉุกเฉินทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง 


ตัวอย่างผลงานการติดตั้ง
สถานีกำจัดปลวกระบบเหยื่อ Nemesis แบบฝังใต้ดิน

***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก พร้อม สำรวจพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด ฟรี ***

มีสาขา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

กดโทร>>        

กรณีฉุกเฉินทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง