ภาพการฝังสถานีในคอนกรีตกำจัดและป้องกันปลวก (Corring)

ผลงานการติดตั้งสถานีกำจัดปลวกระบบเหยื่อ Nemesis แบบฝังในคอนกรีต

การติดตั้งสถานีกำจัดปลวกระบบเหยื่อ Nemesis ในคอนกรีต (Corring)

กำจัดปลวกระบบเหยื่อ Nemesis ระบบกำจัดปลวกอันดับ 1 ในประเทศออสเตรเลีย สถานีเหยื่อกำจัดปลวกสามารถติดตั้งได้ทั้งใต้ดิน บนดิน และฝังในคอนกรีต ระบบกำจัดปลวก Nemesis กำจัดปลวกได้ยกรัง กำจัดปลวกได้ถาวร และยังไม่ใช้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์เลี้ยงและเด็กในบ้าน

บริษัทกำจัดปลวก มินิบั๊ค (Mini Bug) ให้บริการกำจัดปลวก กำจัดแมลงทั่วประเทศ กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ เชียงราย สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต

***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก พร้อม สำรวจพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด ฟรี ***

มีสาขา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

         

Line ID : @minibug

กรณีฉุกเฉินทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง 


***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก พร้อม สำรวจพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด ฟรี ***

มีสาขา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

         

กรณีฉุกเฉินทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง