เครื่องพ่นหมอกควันชนิดมือถือ

 

เครื่องพ่นหมอกควันชนิดมือถือ สะดวกน้ำหนักเบา

ไม่มีเสียงรบกวนเพื่อนบ้าน กำจัดและป้องกัน ยุง แมลงสาบอเมริกันและแมลงบิน

ราคา 8,025 บาทแถม

แก๊ส 1 กระป๋อง