กล่องใส่เหยื่อพิษกำจัดหนู

 

 

กล่องใส่เหยื่อพิษ กำจัดหนู

กล่องละ 107 บาท