เหยื่อกำจัดหนู FINAL BLOX (USA.)

 

เหยื่อกำจัดหนู FINAL BLOX (USA.) สารออกฤทธิ์ Brodifacom 0.005% W/W ใช้กำจัดหนูทุกชนิด

ราคา 1 ถัง 8 กิโลกรัม 9,500 บาท

ราคา 1 กิโลกรัม 1,391 บาท