เหยื่อกำจัดหนู แบรนด์ Stun

 

เหยื่อกำจัดหนู แบรนด์ Stun สารออกฤทธิ์ Flocoumafen 0.005% w/w ใช้กำจัดหนูทุกชนิด

ราคา 1ถัง 8 กิโลกรัม 4,500 บาท

ราคา 1 กิโลกรัม 481 บาท