กล่องดักจิ้งจกสำหรับดักจับจิ้งจก

 

 

 

 

กล่องดักจิ้งจกสำหรับดักจับจิ้งจก บริเวณใกล้ไฟส่องสว่างโดยใช้แผ่นกาว

ปลอดภัย เก็บ หรือติดตั้งสะดวก 1 กล่อง แถมกาว 1 แผ่น

ราคาต่อกล่อง 155 บาท

ส่ง Kerry 35 บาท