การกำจัดปลวกด้วยระบบเคมีของ MINI BUG SERVICE

การกำจัดปลวกด้วยระบบเคมีของ MINI BUG SERVICE แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร

ทำไมต้องกำจัดปลวกด้วยระบบเคมีกับ MINI BUG SERVICE

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันอยู่แล้วว่าปลวกเป็นแมลงขนาดเล็กที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในไม้ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตามบ้านเรือนของทุกท่านไปจนถึงในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ความเสียหายทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปลวกนั้นจะไปทำลายวัสดุที่มีเนื้อไม้ทั้งหมด หรือบางครั้งก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทางสุขภาพได้ เช่น หากถูกกัด อาจก่อให้เกิดการแพ้ได้ เป็นต้น หลายๆครั้งที่บางท่านหลงลืมการกำจัดปลวกไป รู้ตัวอีกที บ้านของท่านก็ถูกเจ้าปลวกตัวร้ายทำลายจนเกิดความเสียหายแล้ว ดังนั้นการกำจัดปลวกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยให้บริษัทกำจัดปลวกมาทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและทำการกำจัดตั้งแต่เริ่มต้น หรือก่อนที่จะมีปลวกหรืออาจเข้าใจได้ว่า ป้องกันไม่ให้ปลวกขึ้น เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวได้

การกำจัดปลวกนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ แต่ที่ได้รับความนิยมสูงสุด นั่นก็คือวิธีการใช้สารเคมี เนื่องจากสารเคมีสามารถกำจัดปลวกได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง โดยสารเคมีที่ใช้กำจัดปลวกในระบบเคมีนี้ อาจจะเป็นสารสังเคราะห์หรือสารเคมีธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการควบคุมและกำจัดปลวก เช่น สารกำจัดแมลงฆ่าปลวก (Termite insecticides) หรือสารกำจัดปลวกที่กลไกการออกฤทธิ์ที่หลากหลายได้แก่สารแบบสัมผัส (Contact insecticides) และสารแบบทำลายกลไกเนื่องจากการกิน (Ingestion insecticides) ทั้งนี้ทั้งนั้น การกำจัดปลวกระบบเคมีนั้น เป็นกระบวนการที่ต้องมีการวิเคราะห์และวางแผนอย่างรอบคอบ และจำเป็นต้องใช้ในปริมาณที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อต่อระบบเคมีหรืออุตสาหกรรมที่นำไปใช้งานรวมถึงตัวผู้กำจัดปลวกและสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

บริษัทกำจัดปลวก Mini Bug ให้บริการกำจัดปลวกด้วยการใช้เหยื่อกำจัดปลวกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการ ฉีดพ่นกำจัดปลวกลงดิน ใต้ดิน ฉีดอัดในท่อกำจัดปลวก และบริเวณพื้นคอนกรีต โดยสารเคมีที่ใช้ในการฉีดกำจัดปลวกทุกตัวนั้นผ่านการรับรองมาตรฐานการขึ้นทะเบียน อย. และมาตรฐานสากล ซึ่งการกำจัดปลวกด้วยการฉีดปลวก หรือฉีดสารเคมีกำจัดปลวกนั้นเป็นตัวช่วยในการป้องกันปลวกขึ้นบ้านโดยฉีดก่อนหรือหลังการก่อสร้างบ้าน เพราจะทำการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดปลวกลงบนหน้าดิน หรือการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดปลวกลงบนพื้นคอนกรีตในการสร้างบ้าน โดยแต่ละสูตรจะมีขนาดการผสมที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่มักจะผสมในอัตราส่วนน้ำ 200 ลิตร ต่อ น้ำยา 1/3 ขวด และทำการฉีดพ่นสารเคมีทุกปี หรือ วางระบบเหยื่อกำจัดปลวก nemesis ที่เป็นระบบเหยื่อกำจัดปลวกที่เป็นมิตรและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกได้ดียิ่งขึ้น

โดยผลิตภัณฑ์เคมีของบริษัทกำจัดปลวก Mini Bug มีให้เลือกหลายชนิดซึ่งปลวกทุกตัวนั้นผ่านการรับรองมาตรฐานการขึ้นทะเบียน อย. และมาตรฐานสากล ดังนี้

  1. อาเจนด้า อีซี25 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานไบเออร์จากประเทศเยอรมันนี : สารออกฤทธิ์ Fipronil 2.5% w/v เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดปลวกและแมลงคลาน ทะเบียน อย.เลขที่ 1463/2554

  2. อาร์โปรเทค : สารออกฤทธิ์ Fipronil 2.5% w/v เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดปลวกและแมลงคลาน ทะเบียน อย.เลขที่ 466/2555

  3. ซี-มิกซ์ : สารออกฤทธิ์ Imidacloprid 10% w/ v เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดปลวกและแมลงคลานทะเบียน อย. เลขที่ 525/2552

  4. ฟิปฟอร์ซ เพาเดอร์ : สารออกฤทธิ์ Fipronil 0.05% w/w เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดปลวกและแมลงคลาน ทะเบียน อย เลขที่ 435/2552

  5. ไดนาโฟล 25 : สารออกฤทธิ์ Deltamethrin 2.5% w/v เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดยุงเเละเเมลงบินทะเบียน อย. เลขที่ 59/2553

  6. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ : ผลิตภัณฑ์ จากประเทศเยอรมันนี มีสารประกอบ AMPHOLYTE ประเภทลดเเรงตึงผิวชนิด AMPHOTERIC ซึงเเตกตัวเป็นประจุไอออน เมื่อละลายน้ำ ทำให้เกิดการตกตะกอนโปรตีนของจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรค จึงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตต่อต้านเชื้อโรคเเละฆ่าเชื้อโรคประเภท ไวรัส เชื้อรา เเบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทั้ง Covid-19 ยังคงไม่หมดไป อีกทั้งยังมีเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราอื่นๆอีกมากมายที่มองไม่เห็น การพ่นฆ่าเชื้อจึงเป็นตัวช่วยที่จะทำให้บ้านหรือธุรกิจของคุณปลอดเชื้อได้นั่นเอง

บริษัท Mini Bug บริการกำจัดปลวกด้วยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดปลวกกระตุ้นควบคู่ไปกับการใช้เหยื่อโดยเป็นการใช้ระบบเหยื่อ Namesis ซึ่งเป็นระบบกำจัดปลวกอันดับ 1 ในประเทศออสเตรเลีย ที่มีสารยับยั้งการลอกคราบของปลวก Chlorfluazuron 0.1% w/w และมีทั้งระบบเหยื่อแบบฝังดิน บนดิน และฝังในคอนกรีต ระบบเหยื่อ Nemesis ของ Mini Bug เป็นการกำจัดปลวกระบบเหยื่อที่สามารถฝังสถานีเหยื่อ (station) ลงในพื้นดินรอบตัวบ้าน และติดตั้งบนพื้นดินได้อีกด้วย โดยการติดตั้งใต้ดินนั้นจะต้องติดตั้งสถานีแต่ละจุดห่างกันทุกๆ 4 เมตรและห่างจากตัวบ้านหรือตัวอาคาร 50 ซม. ภายในสถานีทุกจุดจะมีไม้เหยื่อจับเส้นทางเดินของปลวก 2 ชิ้น (Timber) ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญก็จะทำการใส่เหยื่อกำจัดปลวก Nemesis เพื่อกำจัดปลวกให้ตายก่อนที่จะเข้าทำลายภายในบ้านหรืออาคาร โดยแยกออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

  1. In ground station : สำหรับบ้านหรืออาคารภายนอกที่เป็นพื้นดินทั้งหมดจะทำการฝังสถานี (station) ลงในพื้นดินรอบตัวบ้าน
  2. In ground station concrete : สำหรับบ้านหรืออาคารภายนอกที่เป็นพื้นคอนกรีต เจ้าหน้าที่จะทำการเจาะพื้นคอนกรีตให้ทะลุถึงพื้นดิน
  3. Above ground station : สำหรับภายในบ้านหรือตัวอาคารที่พบปลวกเข้าทำลาย ผู้เชี่ยวชาญจะทำการวางเหยื่อ Nemesis Bait Matrix เพื่อกำจัดปลวกทันทีโดยการวางเหยื่อวางเป็นกล่องหรือก้อนที่เห็นเหมาะสมกับพื้นที่ภายในบ้านหรือตัวอาคารนั้นๆ

จะเห็นได้ว่ากากำจัดปลวก เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆบ้านหรือธุรกิจ อาจมีการหลงลืมไปซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความเสียหายตามมาได้มากมาย ดังนั้นการป้องกันรักษาบ้านให้ปลอดภัยจากฝูงปลวกเป็นสิ่งที่ควรกระทำและใส่ใจตั้งแต่เริ่มก่อสร้างบ้าน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว โดยควรปรึกษากับบริษัทกำจัดปลวกตั้งแต่ก่อนหรือขณะกำลังสร้างบ้าน ซึ่งควรเลือกปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกำจัดปลวก และเชื่อถือได้ โดยบริษัทกำจัดปลวก Mini Bug เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อกำจัดปลวกทั่วไปกับระบบเหยื่อกำจัดปลวก Nemesis และที่สำคัญยังมีการกำจัดปลวกด้วยวิธีเคมีซึ่งเป็นการกำจัดปลวกด้วยเคมีควบคู่กับการใช้ระบบเหยื่อNemesis เป็นวิธีการกำจัดปลวกระบบเหยื่อที่ได้การรับรองมาตรฐานระดับสากลจากประเทศออสเตรเลียโดยมีจุดเด่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยอีกด้วย

หากต้องการติดต่อปรึกษาปัญหาเรื่องปลวก กับทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา พร้อมสำรวจพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด ฟรี ไม่มีวันหยุด โดยมีสาขากรุงเทพ นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ ติดต่อ Line ID : @minibug

กรณีฉุกเฉินทางบริษัทฯจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง


สนใจบริการกำจัดปลวกติดต่อ
เลขที่ 48/34 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 10 (ชินเขต 1)
ถนนงามวงศ์วาน เเขวง ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210
สายด่วน : 062-682-6228

โทร : 02-589-0811
แฟกซ์ : 02-589-1142