กำจัดปลวกอย่างไรให้ปลอดภัยต่อ คน ลูกน้อยและสัตว์ของเราภายในบ้าน

กำจัดปลวกอย่างไรให้ปลอดภัยต่อ คน ลูกน้อยและสัตว์ของเราภายในบ้าน

กำจัดปลวกให้สิ้นซาก ด้วยวิธีกำจัดปลวกระบบเหยื่อ nemesis

กำจัดปลวกระบบเหยื่อ nemesis

หลายบ้าน หลายครอบครัวที่กำลังต้องการจะกำจัดปลวกอยู่ตอนนี้ แต่ยังมีลูกเล็กเด็กแดงวิ่งเล่นกันภายในบ้าน ยังมีคนที่คุณรักนั่งเล่นนอนเล่นในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่น พร้อมสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณวิ่งเล่นกันอย่างมีความสุขในสวนหน้าบ้านของคุณ แล้วยังเลือกใช้การกำจัดปลวกแบบการฉีดพ่นสารเคมีอยู่ ภาพของสารเคมีที่ฟุ้งกระจายอยู่บนอากาศ ในขณะที่เด็ก ๆ ของคุณ และคนที่คุณรักกำลังทำกิจกรรมอย่างมีความสุขและสนุนสนานกันอยู่นั่น แน่นอนว่าสารเคมีที่ฟุ้งกระจายส่งผลให้ปลวกตายในทันที่ และก็แน่นอนว่าสารเคมีเหล่านั้นจะเป็นอันตรายต่อคนที่คุณรักด้วยเช่นกัน หากพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในสถานที่นั้นและได้รับสารเคมีนั้นเข้าไป

สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดปลวกอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มออร์กาโนคลอรีน และกลุ่มไพรีทอยด์ ซึ่งสารเคมีต่าง ๆ เหล่านี้มีฤทธิ์ที่ส่งผลต่อมนุษยอย่างเราแตกต่างกันไป

  • กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต เมื่อเราได้รับสารแล้วจะทำให้มีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน น้ำมูกน้ำตาน้ำลายไหล บางรายหน้ามืดตามัว ม่านตาหดตัว มีเสมหะ ตัวเกร็ง มีแรงกระตุกของกล้ามเนื้อ อาจะทำให้เกิดการอัมพาตของกล้ามเนื้อหัวใจ ชักและหมดสติได้

  • กลุ่มออร์กาโนคลอรีน กลุ่มนี้ส่งผลให้เกิดอาการกระสับกระส่าย วิงเวียน เดินเซ ชักและอาจจะหยุดหายใจได้

  • กลุ่มไพรีทอยด์ เป็นกลุ่มของสารเคมีสังเคราะห์ที่ทำเลียนแบบสารเคมีจากพืช ทำให้มีอาการวิงเวียนศรีษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนล้า อ่อนเพลีย บางรายอาจจะมีอาการภูมิแพ้ เช่น แน่นหน้าอก หายใจลำบาก มีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ในรายที่รุนแรงก็จะมีอาการเกร็ง ชัดกระตุกและอาจทำให้ช็อคได้

การใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อกำจัดปลวกนั้น แม้เราอาจจะเห็นผลได้ทันตา แต่ก็ยังถือว่ายังไม่สามารถเป็นการกำจัดปลวกได้อย่างถาวร อีกทั้งยังอาจส่งผลอันตรายต่อชีวิตของเราและคนที่เรารักได้

แต่ในปัจจุบันนี้มีนวัตกรรมใหม่ที่หลายบ้านเลือกที่จะนำมาใช้กันคือ การกำจัดปลวกระบบเหยื่อ nemesis เป็นวิธีการกำจัดปลวกอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในเวลานี้ เพราะเป็นการกำจัดอย่างถอนรากถอนโคน และไม่มีผลกระทบกับผู้คนและสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

การกำจัดปลวกระบบเหยื่อ nemesis เป็นการกำจัดที่ปลวกที่ต้องผู้คิดค้นได้ทำการศึกษาเรียนรู้พฤติกรรมของปลวกแล้วพบว่า ที่เราเห็นว่าปลวกกินวัสดุที่ทำจากไม้ หรือวัสดุบางอย่างที่ทำมาจากทางธรรมชาตินั้น แท้จริงแล้วในวัสดุเหล่านั้นมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่า “เซลลูโลส” ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเนื้อไม้ และเป็นสารที่ปลวกโปรดปรานมากที่สุด

ถ้าบ้านของคุณ เฟอร์นิเจอร์ของคุณ หรือข้าวของเครื่องใช้ของคุณประกอบด้วยวัสดุที่มีสารที่ชื่อว่า “เซลลูโลส” แล้ว เชื่อเหอะว่าสิ่งของเหล่านั้นจะเป็นตัวเรียกให้ปลวกเดินทางมากัดกินสิ่งของเหล่านั้นของคุณอย่างแน่นอน

ดังนั้น แล้วในการเรียกบริษัทกำจัดปลวกมากำจัดปลวกด้วยวิธีการพ่นฉีดยานั้น อาจจะไม่ทำให้ปลวกนั้นหายขาดจากบ้านแสนรักของคุณได้ หากภายในบ้านคุณยังมีข้าวของเครื่องใช้หรือวัสดุที่มีส่วนประกอบของเซลลูโลสอยู่ แน่นอนว่าถ้าคุณฉีดพ่นสารเคมีเหล่านั้นไปแล้ว ปลวกตัวร้ายก็ยังจะกลับมาอีกแน่นอน

การกำจัดปลวกระบบเหยื่อ nemesis เป็นการกำจัดปลวกโดยใช้เหยื่อnemesisไปวางที่พบเส้นทางเดินของปลวก และเหยื่อที่ว่านี่คือเซลลูโลสผสมกับสาร Chlorfluazuron 0.1% w/w ซึ่งเป็นสารที่ควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง (IGR: Insect Grown Regulator) สาร IGR ซึ่งสารนี้ไม่ผลกับมนุษย์และสัตว์เลี้ยง

เนื่องจากปลวกเป็นสัตว์สังคม (social insects) มีการแบ่งชนชั้นวรรณะและมีการแบ่งหน้าที่กันทำ โดยมีปลวกแม่หรือปลวกนางพญา (queen) และปลวกพ่อรัง (king) เป็นปลวกที่มีปีก อวัยวะเพศที่ทำหน้าที่ขยายพันธุ์ มีปลวกทหาร (soldier caste) ที่คอยปกป้องนางพญา และมีปลวกงาน (worker caste) ที่ทำหน้าที่หาอาหารมาป้อนให้กับปลวกทหารและปลวกนางพญา เมื่อปลวกงานมากินเหยื่อที่เราล่อไว้ในสถานีล่อเหยื่อแล้วนั้น ปลวกงานจะนำอาหารไปป้อนกับปลวกทหารและปลวกนางพญา เมื่อปลวกนางพญาและปลวกทหารนั้นรับอาหารที่เราล่อไว้นั้นไป ปลวกทั้งสองจะตายภายใน 60 วัน เมื่อปลวกนางพญาตายก็ไม่สามารถขยายเผ่าพันธุ์ปลวกต่อไปได้ในที่สุด ก็ถือได้ว่าเป็นการกำจัดปลวกให้สิ้นซากได้อย่างถาวร

การกำจัดปลวกระบบเหยื่อ nemesis ที่กำลังได้รับความนิยมกันอยู่นี้ เนื่องจากเป็นการกำจัดปลวกได้อย่างถาวรนั้น มีข้อดีนอกจากการกำจัดปลวกได้อย่างถาวรแล้ว การกำจัดปลวกระบบเหยื่อ nemesis ยังไม่มีผลกระทบกับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงของคุณ อีกทั้งยังไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Mini bug เป็นบริษัทกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ nemesis กำจัดปลวกตายยกรัง (Colony elimination) อันดับ 1 จากประเทศออสเตรเลีย มีสารยับยั้งการลอกคราบของปลวก Chlorfluazuron 0.1% และดำเนินการด้วยพนักงานที่เป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการกำจัดปลวก เรามีบริการให้คำปรึกษาในการกำจัดและป้องกันปลวกตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจหน้างาน การติดตั้งระบบการวางสถานีลงในดิน(Station)เพื่อป้องกันและกำจัดปลวก การวางสถานีคอนกรีต(Corring)เพื่อป้องกันและกำจัดปลวก และการวางเหยื่อภายในบ้าน(Above ground) รวมไปถึงการเข้าบริการทุกๆ 2 สัปดาห์ และทุกๆ 2 เดือนจนครบตามสัญญางานบริการ

หากคุณกำลังมองหาบริษัทกำจัดปลวกที่มากด้วยคุณภาพและสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน พร้อมมีความเชี่ยวชาญในด้านกำจัดปลวกอย่างมืออาชีพ ลองมาปรึกษากับเรา Mini bug ได้ คุณสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา หาดใหญ่ เรายินดีพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจ

สนใจบริการกำจัดปลวกติดต่อ
เลขที่ 48/34 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 10 (ชินเขต 1)
ถนนงามวงศ์วาน เเขวง ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210
โทร : 02-589-0811
แฟกซ์ : 02-589-1142
สายด่วน : 062-682-6228