บริการพ่นยาฆ่าเขื้อไวรัสและแบคทีเรีย


เราใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อรา แบคทีเรีย จากประเทศเยอรมันนี มีสารประกอบ AMPHOLYTE ประเภทลดเเรงตึงผิวชนิด AMPHOTERIC ซึงเเตกตัวเป็นประจุไอออน เมื่อละลายน้ำ ทำให้เกิดการตกตะกอนโปรตีนของจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรค จึงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตต่อต้านเชื้อโรคเเละฆ่าเชื้อโรคประเภท ไวรัส เชื้อรา เเบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ